SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM  SKARBU PAŃSTWA

 

 

Pragniemy Państwa poinformować, iż na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest już dostępna informacja odnośnie przeprowadzania egzaminów dla Kandydatów na Członków do Rad Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa. Wszelkie informacje w zakresie: terminów, opłat egzaminacyjnych oraz zgłoszeń na egzamin znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pod adresem https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/egzaminy-dla-kandydatow/terminy-egzaminow/3981,Terminy-egzaminow.html.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego jak również poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. 

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

 

 Zapraszamy: 

 

Formularz można  pobrać w wersji pliku  PDF i przesłać pocztą tradycyjną lub mailem: pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl

Formularz w wersji pdf

 

 

Uzyskaliśmy akceptację Ministerstwa Skarbu Państwa – wykaz ośrodków dostępny na stronie: https://www.msp.gov.pl/pl/polityka-wlascicielska/egzaminy-dla-kandydatow/30090,dok.html?poz=9

 Więcej szczegółów można uzyskać pod telefonem: tel. (089) 527 24 49 lub mailowo: pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl