Informacje na temat XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji olimpiady: http://owe.pte.pl/

 

Aktualności: 08.01.2021 r.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z Komitetu Okręgowego w Olsztynie.

Lista

 

Aktualności: 03.11.2020 r.

WAŻNY KOMUNIKAT!

Aktualności: owe.pte.pl/aktualnosci.html

Informujemy, że po uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szkół, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniu 1 grudnia 2020 r. jednogłośnie przyjął uchwałę zgodnie, z którą zawody szkolne (I stopnia) XXXIV OWE odbędą się 11 grudnia br. Zawody będą przeprowadzone w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) w szkołach, które zgłosiły swój udział w XXXIV OWE. Uchwała została zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że informacja dotycząca sposobu przeprowadzenia zawodów znajduje się w przesyłce z zestawami pytań. Pierwotna godz. 9:00 nie ulga zmianie.

 

Aktualności z dnia 23.11.2020 r.

Szanowni Państwo !

Kolejny międzynarodowy sukces młodych ekonomistów z Polski!

W dniach 18-20 listopada br. odbyła się Europejska Olimpiada Ekonomiczna. Funkcję gospodarza zawodów pełniły Węgry. Patronat nad Olimpiadą objął laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Thomas J. Sargent (William R. Berkley Professor of Economics and Business at the New York University). Ze względów na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyła się ona w formule zdalnej. W finałowej rundzie zmagań wzięło udział 20 uczniów szkół średnich. Tradycyjnie zawody składały się z części pisemnej i ustnej. W zawodach Polskę reprezentowali finaliści XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

1. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie

2. Jakub Łaszkowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu

3. Mateusz Gil z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie

4. Michał Przybyło z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie

5. Piotr Kaczyński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie

Team Leaderami reprezentacji Polski byli: Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Funkcję koordynatora polskiej drużyny pełni mgr Radosław Ślusarczyk.

Finał Europejskiej Olimpiady Ekonomicznej zakończyły się dużym sukcesem polskiej reprezentacji. Aż dwóch naszych reprezentantów znalazło się na podium zawodów, byli to: Jakub Łaszkowski (2. miejsce) oraz Mateusz Gil (3. miejsce). Wysokie pozycje zajęli również Maksymilian Mucha (5. miejsce) oraz Piotr Kaczyński (9. miejsce). Najlepszym młodym ekonomistą okazał się Otakar Kořínek z Czech (www.owe.pte.pl/upload/files/ieo/finalresults2020.pdf)

Sylwetki wszystkich zawodników dostępne są pod linkiem: www.owe.pte.pl/.../finalists-of-european-economics...

Członkiem jury zawodów był Prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, której wyniki stanowią podstawę wyłonienia członków reprezentacji Polski, jest sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Aktualności z dnia 27.10.2020 r.

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów I stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w terminie co najmniej 7 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych wynikających z Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Komitet Główny wyda komunikat dotyczący dokładnej daty przeprowadzenia zawodów I stopnia.

 

Informacja z dnia 14.10.2020 r.

W dniu 13 października br. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przyjął uchwałę zgodnie, z którą zawody I stopnia zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym, wynikającym z Regulaminu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Ewentualne pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w kraju może skutkować zmianą terminu zawodów I stopnia.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu OWE, zawody szkolne organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna, natomiast jeżeli dana szkoła nie przeprowadza zawodów uczniowie mogą podejść do zawodów w innej placówce. Tak więc, w sytuacji zamknięcia pojedynczej placówki Komitet Główny pozostawia w gestii Komisji Szkolnej przeprowadzenie zawodów poza placówką, jednak w trybie tradycyjnym, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego i gwarantującym zasadę samodzielności pracy.

 

Harmonogram zawodów:
do 7 października 2020 r.-  zgłaszanie udziału szkół w zawodach
4 listopada 2020 r.- zawody I stopnia (szkolne)
15 stycznia 2021 r. - zawody II stopnia (okręgowe)
10 i 11 kwietnia 2021 r. - zawody III stopnia (centralne)

 

Aktualności z dnia 05.08.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z literaturą zalecaną w przygotowaniach do XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.WYKAZ

Aktualności z dnia 08.06.2020 r.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2020/2021 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii".

Kontakt:
Komitet Okręgowy OWE w Olsztynie
ul. 1 Maja 13 (piętro VII, pok. 706); 10-117 Olsztyn
tel. (89) 5 27 58 25;  e-mail:olsztyn.owe@pte.pl;  fax- brak

 

Informacje na temat XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2019/2020 odbywa się już XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. Honorowy patronat nad XXXIII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof.dr hab. Adam Glapiński. 

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej stanowi podstawę selekcji reprezentacji młodych polskich ekonomistów na zawody Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej, które w 2020 r. odbędą się w Kazachstanie.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży: pobudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką społeczno-ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej, propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej oraz wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży i zachęta do podejmowania studiów wyższych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Corocznie w Olimpiadzie uczestniczy ponad 12 tys. uczniów z kilkuset szkół w całej Polsce rywalizujących o tytuły 30 laureatów. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni ekonomicznych, technicznych, uniwersytetów i innych szkół wyższych - bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Ponadto otrzymują nagrody pieniężne, stypendia naukowe, nagrody rzeczowe, a także krajowe i zagraniczne wyjazdy oraz staże.

Harmonogram zawodów:
do 7 października 2019 r.-  zgłaszanie udziału szkół w zawodach
6 listopada 2019 r.- zawody I stopnia (szkolne)
9 stycznia 2020 r. - zawody II stopnia (okręgowe)
4 i 5 kwietnia 2020 r. - zawody III stopnia (centralne)

Wyniki:

 

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXXIII OWE

Lista pozostałych uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIII OWE, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIII OWE

W bieżącym roku szkolnym przebieg naszej Olimpiady został zaburzony z powodu pandemii COVID-19 i zawody zakończyły się na II etapie, a wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do zawodów finałowych otrzymali tytuł finalisty XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Szczegółowe informacje o zawodach na stronie internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Informator XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Nagrody XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Galeria zdjęć XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

 

 

 

 

Informacje na temat II Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Petersburgu

Zobacz "Aktualności 8 sierpnia 2019 r."

W dniach od 24 do 31 lipca 2019 r. w Sankt Petersburgu (Rosja) odbyła się II Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna (International Economics Olimpiad). Po raz pierwszy o miano najlepszych młodych ekonomistów globu w szranki stanęli reprezentanci Polski. Zaszczyt wyłonienia reprezentacji naszego kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu i Komitetowi Głównemu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Koordynatorem wydarzenia ze strony polskiej został mgr Radosław Ślusarczyk (Sekretarz Naukowy Komitetu Głównego OWE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

W skład narodowej kadry, na podstawie wyników XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, weszli:

1.  Maksymilian Mucha - VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie,

2.  Jakub Piznal - Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu,

3.  Jakub Klicki - IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie,

4.  Krystian Nalepa - II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie,

5.  Michał Stankiewicz - II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. P. Jasienicy w Warszawie,

 

Team leaderami zespołu byli Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Przewodniczący Komitetu Głównego OWE; team leader A) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (team leader B). Oficjalnym Przewoźnikiem Reprezentacji Polski zostały Polskie Linie Lotnicze LOT, którym jeszcze raz dziękujemy za wsparcie.

Do zawodów II Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej przystąpiło około 150 reprezentantów z 24 państw ze wszystkich części świata. Zawody MEO składają się z trzech części: podstaw finansów, ekonomii oraz bussines case. Jak można się domyślać laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej potwierdzili swoją znakomitą znajomość ekonomii. W najlepszej szóstce ekonomistów, nagrodzonych tytułem „Best in economics” znaleźli się Jakub Klicki i Maksymilian Mucha. Wysokie miejsca zajęli również Michał Stankiewicz (7) oraz Jakub Piznal (12). Nasi reprezentanci: Jakub Klicki, Maksymilian Mucha, Jakub Piznal oraz Michał Stankiewicz mogą także poszczycić się zdobyciem srebrnych medali w indywidualnej klasyfikacji generalnej. Należy dodać, że drużynową klasyfikację generalną wygrała reprezentacja Brazylii wyprzedając zespół z Chin.

Dodatkowo, Prof. dr hab. Stanisław Owsiak został wybrany członkiem International Board (organu decyzyjnego MOE). Dzięki temu Polska będzie mogła wpływać na kształt przyszłych edycji MOE. Jedną z pierwszych podjętych przez International Board w nowym składzie było przyznanie prawa do organizowania kolejnej edycji MOE Kazachstanowi.

Pierwszy występ naszej młodej reprezentacji na MEO należy uznać za sukces. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach także w klasyfikacji drużynowej sięgniemy po medale.

Więcej informacji o International Economics Olimpiad na stronie  ecolymp.org

Wywiady (Prezes Jerzy Kawa i Jakub Klicki). Radio Olsztyn."Bliższe spotkania -13.09.2019 r." Posłuchaj.

Specjalny Biuletyn PTE poświęcony XXXII OWE  3(86). Sierpień 2019

 

 

Informacje na temat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Informacje ogólne na temat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Statystyki Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zwycięzcy dotychczasowych edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Tematyka dotychczasowych edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zestawy pytań z poprzednich edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej została zainicjowana w roku szkolnym 1987/1988. Był to czas bezpośrednio poprzedzający ogromne zmiany społeczno-gospodarcze i ustrojowe jakie dokonały się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. Śmiało można powiedzieć, że Olimpiada narodziła się i wzrastała wraz z rozwojem gospodarki kapitalistycznej w naszym kraju, stając się jednocześnie jedną z Olimpiad o najdłuższej tradycji. Obecnie osiągnęła swoją dojrzałość, choć jak pokazuje rzeczywistość, należy domniemywać, że zawsze będzie ona tak samo aktualna, jak procesy zachodzące w gospodarce krajowej i globalnej, które są przedmiotem kolejnych jej edycji.

Głównymi celami Olimpiady są upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej; odkrywanie młodzieży szczególnie uzdolnionej (tzw. talentów); pobudzanie rywalizacji zarówno wśród młodzieży w zakresie posiadanej wiedzy ekonomicznej, jak też nauczycieli oraz szkół w obszarze jakości kształcenia; rywalizacji szlachetnej, bo opartej na wytrwałości w dążeniu do pomnażania wiedzy, jednocześnie korzystnej dla uczniów, a w dalszej perspektywie dla społeczeństwa.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pełniła i nadal realizuje kreatywną rolę w procesie edukacji, podnoszenia jej jakości oraz planowaniu rozwoju zawodowego. Do dziś stymuluje ona samodzielne myślenie wśród młodzieży, modeluje ekonomistę przyszłości czy też przyczynia się do planowania karier zawodowych. Nie sposób nie wspomnieć, że spośród grona jej laureatów i finalistów wywodzi się wielu pracowników naukowych różnych uczelni wyższych w kraju oraz osób zajmujących najwyższe stanowiska w firmach.

Grono olimpijczyków liczy już znacznie ponad 300 tys. osób i z każdym rokiem się powiększa. W pierwszych edycjach wśród finalistów i laureatów Olimpiady dominowali uczniowie ze szkół ekonomicznych. Później wraz ze wzrostem zainteresowania Olimpiadą ze strony młodzieży szala przechyliła się w stronę szkół ogólnokształcących.

Laureaci OWE Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie:

Rok szkolnyOWEImię i nazwiskoNazwa szkoły, miejscowośćImię i nazwisko opiekuna naukowego
1988/1989IIHalina RzotkiewiczZespół Szkół Zawodowych im. K. Brzostowskiego w Ełkumgr Brygida Szymera
1991/1992VPiotr StegmanZespół Szkół Zawodowych im. Petofiego w Ostródziemgr Longina Romaszko
1994/1995VIIIWaldemar MajekZespół Szkół Zawodowych im. m. Kopernika w Olsztyniemgr Małgorzata Kierzuń
1999/2000XIIIKonrad RymaszewskiII Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Ciesielski
1999/2000XIIIKarol  MajchrzakZespół Szkół Zawodowych im. m. Kopernika w Olsztyniemgr Małgorzata Kierzuń
2000/2001XIVHenryk KalinowskiII Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Ciesielski
2000/2001XIVŁukasz PlisII Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Ciesielski
2001/2002XVŁukasz PlisII Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Ciesielski
2001/2002XVHenryk KalinowskiII Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Ciesielski
2001/2002XVPaweł KaokaII Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Ciesielski
2001/2002XVGrzegorz WasiulewskiZespół szkól nr 5 w Ełkumgr Walentyna Kuligowska
2002/2003XVIAdam GawinZespół Szkół Zawodowych im. m. Kopernika w Olsztyniemgr Maria Tokarczyk-Biernacka
2004/2005XVIIIMarzena MajchrzakZespół Szkół Zawodowych im. m. Kopernika w Olsztyniemgr Maria Tokarczyk-Biernacka
2004/2005XVIIIPiotr Zbigniew RobaczewskiII Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Ciesielski
2006/2007XXJan Nogalski IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Juchno
2016/2017XXXMateusz PuczelI Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Barbara Łukasik
2017/2018XXXIJakub Klicki IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Juchno
2018/2019

XXXII

Jakub Klicki IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztyniemgr Andrzej Juchno

 

Finaliści OWE Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie:

Rok szkolnyOWEImię i nazwisko
1987/1988IDorota Głażewska, Krystyna Radecka,Jan Szabelski
1988/1989IIAgnieszka Gotowicka,Ireneusz Jarosiewicz,Barbara Krause
1989/1990IIIAneta Kozłowska,Andrzej Wróblewski
1990/1991IVJan Gamrat
1991/1992VJarosław Sztachański
1992/1993VIAgnieszka Kamińska,Mariusz Marciniak,Beata Rembińska
1993/1994VIIEdyta Szarłan
1994/1995VIIIKrzysztof Pimpicki,Tomasz Szulgo,Krzysztof Woźniak
1995/1996IXWaldemar Majek,Mirosław Orłowski,Monika Skrzypczak
1996/1997XTomasz Biernacki,Monika Dziczek,Krzysztof Zarosa
1997/1998XITomasz Hońdo,Konrad Rymaszewski
1998/1999XIIKonrad Rymaszewski
1999/2000XIIIMarcin Bogdański,Anna Szemplińska
2000/2001XIVTomasz Markowski,Magdalena Mitura,Justyna Obudzińska, Agnieszka Szczepanek
2001/2002XVAdam Gawin, Henryk Kalinowski,Jolanta Łochowska,Barbara Paszewiecka,Iwona Sienicka
2002/2003XVIKrzysztof Kućko,Adrian Lewandowski,Mariusz Mścichowski, Barbara Poszewiecka,Małgorzata Stępień
2003/2004XVIIIzabela Końka,Rafał Lewandowski,Renata Łachacz
2004/2005XVIIIBeata Gołębiewska,Sławomir Jackowski,Izabela Końka,Jolanta Krawczonek,Mariusz Mścichowski,Piotr Romaniak
2005/2006XIXPiotr Gornowicz,Dawid Kubacki,Paweł Lisewski,Monika Stolarska,Katarzyna Walasz
2006/2007XXMariusz Górski,Marta Zieniewicz
2007/2008XXIJan Nogalski,Arkadiusz Sylpaczuk,Kamil Zawalich
2008/2009XXIIZbigniew Karmela
2011/2012XXVPaweł Ropiak,Tomasz Worotnicki
2014/2015XXVIIIBartłomiej Chmielewski
2017/2018XXXIJakub Konończuk
2018/2019XXXIIKacper Krasowski

 

Członkami pierwszego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie byli:

dr inż. Henryk Dąbrowski – Przewodniczący Komitetu (1987-1994)
mgr Wanda Styka – Przewodnicząca jury
mgr Ewa Mroczkowska – Członek jury
mgr Maria Terlecka – Członek jury
mgr Eleonora Szczęsna – Sekretarz

W kolejnych latach skład ten ulegał zmianom. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Okręgowego pełnili: prof. dr hab. Roman Rzeczkowski, dr Stefan Strumiłło, mgr Maria Terlecka, dr Krystyna Romaniuk, Jerzy Kawa.

 

Galeria (OWE od roku 2006) - ZOBACZ

 

Galeria - XXX OWE

Galeria - XXVIII OWE

Galeria - XXVII OWE

Galeria - XXVI OWE

Galeria - XXV OWE

Galeria - XXIII OWE

Trochę historii...

 

Więcej informacji o

Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

można znaleźć na stronie internetowej

www.owe.pte.pl

FB Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej