TECHNIK rachunkowości - szkoła policealna dla dorosłych

Zapewnia doskonałe warunki kształcenia i indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauka w naszej szkole trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela 8.00 - 16.00). Jeżeli Twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie i będziesz chciał/a zrezygnować z naszej szkoły nie poniesiesz absolutnie żadnych kosztów z tym związanych.

Nauka w PTE O. Olsztyn to nie "masówka" jak w przypadku innych szkół policealnych. Małe grupy i wykwalifikowana kadra nauczycielska to podstawy osiągnięcia maksymalnych korzyści w zdobywaniu wiedzy. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu. Posiadamy własną pracownię informatyczną.

Stawiamy na praktyczną naukę zawodu, na jak najlepsze przygotowanie do Państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Obecnie egzamin ten przeprowadzany jest w formie praktycznej, a nie jak do tej pory w formie projektu „na kartce”.

Nasi nauczyciele to doskonali dydaktycy, egzaminatorzy z prywatną praktyką rachunkową i informatyczną. Posiadamy ogromną wiedzę w zawodach rachunkowych. Prowadzimy także kursy biznesowe dla pracowników księgowości oraz pracowników kadrowo-płacowych itp..

Naszym celem jest przygotowanie osoby, która będzie atrakcyjna na rynku pracy. Szkolenia praktyczne realizujemy w oparciu o popularne i profesjonalne oprogramowanie obecne na rynku biznesowym min. ENOVA, OPTIMA CDN XL, INSERT GT, SAGE SYMFONIA.

Osoby, które zapiszą się do dnia 30.06.2017r. do naszej szkoły otrzymają jednorazową "Olsztyńską Kartę Rabatową". Oferty dostępne na olsztyńskim portalu rabatowym: www.rabatol.pl

Rachunkowość Szkoła Policealna Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Olsztynie została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Olsztyn pod numerem 427.